Duos

With Erik Bogaerts

Listen HERE

With Thomas Decock

Harrison Steingueldoir en Thomas Decock kruisten elkaars muzikale pad al meermaals in het verleden. In dit nieuwe duo zoeken beide muzikanten hun inspiratie in elkaars composities, waarin ze hun gemeenschappelijke liefde voor harmonie en lyrische vertelkracht uiting geven.

Thomas Decock – guitar
Harrison Steingueldoir – piano